Apollo 8 40th AnniversaryApollo 8 launched 40 years ago this December. In this video Astronauts Frank Borman, James Lovell and Bill Anders recount man’s first voyage around the moon.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *