Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, các Phó Tổng thư ký, Ban thường vụ và Ban chấp hành Hội như sau:

Chủ tịch Hội: Thiếu tướng, PGS. TS Phạm Ngọc Lãng, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN VN

Các Phó chủ tịch:

  1. Thượng tướng Võ Văn Tuấn, nguyên P.Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam
  2. GS. TSKH Nguyễn Đức Cương, nguyên P.Viện trưởng Viện Tên lửa, Viện KHCNQS, Bộ QP,Uỷ viên Hội đồng TW, Liên hiệp Hội KHKTVN,P.Giám đốc Trung tâm  ATSEC VASA
  3. GS. TSKH Nguyễn Khoa Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Viện KH&CN Việt Nam, Nguyên P.Ban quản lý Dự án Vệ tinh viễn thám VNREDSAT, nguyên Chủ nhiệm Chương trình  KHCN Vũ trụ

Tổng thư ký: Thiếu tướng Hoàng Văn Lai, nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Công An

Các Phó tổng thư ký:

STT Họ và tên Chức vụ/Chức danh/Đơn vị đang công tác Chức vụ NK 2016-2020
1 Nguyễn Hoàng Dương TSKH, Giám đốc Trung tâm Vật lý Sinh học – Trung tâm CNC-VAST
2 Nguyễn Quốc Phương TS, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng Hàng không VN Ủy viên BCH, Phó  Tổng thư ký, Trưởng VP đại diện VASA tại TP. HCM
3 Vũ Đình Quý PGS. TS, Trưởng Bộ môn kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ, ĐHBK HN Ủy viên BCH, Phó Tổng thư ký, Tổng biên tập trang WEB

Ban kiểm tra:

STT Họ và tên Chức vụ/Chức danh/Đơn vị đang công tác
1 Lê Danh Cường Thiếu tướng,TS, nguyên Cục trưởng Cục B42, Bộ Công an
2 Hoàng Anh Tú TS, Chủ nhiệm Khoa Kỹ thuật HK, Học viện Phòng không – Không quân
3 Vũ Việt Phương ThS, P. TGĐ Trung tâm Vũ trụ Quốc gia (VNSC)

Danh sách Ban Thường vụ:

STT Họ và tên Chức vụ/Chức danh/Đơn vị đang công tác Chức vụ NK 2020-2025
1 Phạm Ngọc Lãng Thiếu tướng, PGS. TS, nguyên P. Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN VN Chủ tịch
2 Võ Văn Tuấn Thượng tướng, nguyên P. Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam P. Chủ tịch
3 Nguyễn Đức Cương GS. TSKH, nguyên P. Viện trưởng Viện Tên lửa, Viện KHCNQS, Bộ QP, Uỷ viên Hội đồng TW, Liên hiệp Hội KHKTVN, P. Giám đốc Trung tâm ATSEC VASA P. Chủ tịch
4 Nguyễn Khoa Sơn GS. TSKH, nguyên Phó Chủ tịch Viện KH&CN Việt Nam, Nguyên P. Ban quản lý Dự án Vệ tinh viễn thám VNREDSAT, nguyên Chủ nhiệm Chương trình KHCN Vũ trụ P.Chủ tịch
5 Lê Danh Cường Thiếu tướng, nguyên Cục trưởng Cục B42, Bộ CA UVTV
6 Nguyễn Lạc Hồng Thiếu tướng, GS. TS, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự UVTV
7 Hoàng Văn Lai Thiếu tướng, nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ CA Tổng thư ký
8 Nguyễn Xuân Lâm Nguyên Cục trưởng Cục viễn thám, Bộ TN và Môi trường UVTV
9 Nguyễn Quốc Phương TS, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng Hàng không VN UVTV, P. TTK, Trưởng VP VASA tại TP. HCM
10 Hoàng Viết Quang Thiếu tướng, nguyên P.Cục trưởng Cục tác chiến, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng UVTV
11 Nguyễn Đức Tâm Nguyên Phó Tổng giám đốc Hãng Hàng không VietJet UVTV
12 Bùi Trọng Tuyên TS, Viện trưởng Viện Công nghệ Vũ trụ, Viện HL KH&CN VN UVTV
13 Thái Doãn Tường Đại tá, PGS.TS, nguyên P.Viện trưởng Viện Kỹ thuật Phòng không – Không quân UVTV

Danh sách ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025:

STT Họ và tên Chức vụ/Chức danh/Đơn vị đang công tác Chức vụ NK 2016-2020
1 Phạm Ngọc Lãng Thiếu tướng, PGS. TS, nguyên P.Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN VN Phó Chủ tịch
2 Võ Văn Tuấn Thượng tướng, nguyên P. Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Ủy viên BCH
3 Nguyễn Đức Cương GS. TSKH, nguyên P. Viện trưởng Viện Tên lửa, Viện KHCNQS, Bộ Quốc phòng, Uỷ viên Hội đồng TW, Liên hiệp Hội KHKTVN, P. Giám đốc Trung tâm ATSEC VASA Chủ tịch
4 Nguyễn Khoa Sơn GS. TSKH, nguyên Phó Chủ tịch Viện KH&CN Việt Nam, Nguyên P.Ban quản lý Dự án Vệ tinh viễn thám VNREDSAT, nguyên Chủ nhiệm Chương trình  KHCN Vũ trụ P. Chủ tịch
5 Bùi Trọng Tuyên TS, Viện trưởng Viện Công nghệ Vũ trụ, Viện HL KH& CN Việt Nam Ủy viên Ban TV
6 Nguyễn Đức Tâm Nguyên Phó Tổng giám đốc Hãng Hàng không VietJet Ủy viên Ban TV
7 Lê Danh Cường Thiếu tướng, nguyên Cục trưởng Cục B42, Bộ Công an
8 Hoàng Văn Lai Thiếu tướng, nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Công an
9 Hoàng Viết Quang Thiếu tướng, nguyên P. Cục trưởng Cục tác chiến, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng Ủy viên BCH
10 Nguyễn Xuân Lâm Nguyên Cục trưởng Cục viễn thám, Bộ Tài nguyên và Môi trường
11 Thái Doãn Tường Đại tá, PGS.TS, nguyên P.Viện trưởng Viện Kỹ thuật Phòng không – Không quân Ủy viên BCH, P. Tổng thư ký
12 Nguyễn Quốc Phương TS, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng Hàng không VN Ủy viên BCH, P. Tổng TK, Trưởng VP VASA tại TP.HCM
13 Nguyễn Xuân Anh TS, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu – VAST
14 Ninh Khắc Bản PGS.TS, Nguyên Trưởng Ban Hợp tác quốc tế, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
15 Đào Ngọc Chiến TS, Phó vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Bộ KH&CN Ủy viên BCH
16 Nguyễn Văn Chúc Đại tá, PGS.TS, nguyên Viện trưởng Viện Tên lửa, Viện KHCNQS, Bộ Quốc phòng Ủy viên BCH
17 Doãn Minh Chung PGS.TS nguyên Viện trưởng Viện Công nghệ Vũ trụ, Viện HL KH&CN Việt Nam Ủy viên BCH
18 Phan Thành Công TS, Nguyên Trưởng đại diện phía Nam, Viện KHCNQS
19 Lê Đình Cương Đại tá, TS, Nguyên Phó Viện trưởng VKTQS Phòng không-Không quân Uỷ viên BCH, trưởng BKT
20 Nguyễn Anh Dũng ThS. Phó TGĐ thường trực Tổng Cty Hanoitelecom
21 Tô Đình Dũng TS, Nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu – Ứng dụng, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Phó GĐ Trung tâm ATSEC (VASA) Uỷ viên BCH
22 Lã Hải Dũng Chuyên gia nghiên cứu phát triển vệ tinh, Viện HK-Vũ trụ Viettel
23 Đoàn Trấn Dương Giám đốc Công ty Công nghệ Tân Đức, Phó GĐ Trung tâm ATSEC VASA Ủy viên BCH, Chánh VP VASA
24 Nguyễn Hoàng Dương TSKH, Giám đốc Trung tâm Vật lý Sinh học – Trung tâm Công nghệ cao -VAST
25 Bạch Thành Định Thiếu tướng, PGS.TS, nguyên P.Giám đốc CA TP.Hà Nội
26 Trần Ngọc Đoàn TS, Chủ nhiệm Bộ môn Thiết kế hệ thống kết cấu thiết bị bay, Khoa HK-VT, Học viện KT QS
27 Nguyễn Anh Đức TS, Viện trưởng Viện dầu khí Việt Nam
28 Lê Hải TS, Nguyên Chánh VP Hội Uỷ viên BCH
29 Phan Minh Hà Thiếu tá, Chủ Tịch kiêm TGĐ Tổng Cty Gtel và Gtelmobile
30 Trình Mạnh Hòa TS, Nguyên Trưởng phòng KHCNMT, Cục Hàng không, GĐ Trung tâm ATSEC VASA Uỷ viên BCH
31 Nguyễn Lạc Hồng Thiếu tướng, GS.TS, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự
32 Nguyễn Phú Hùng PGS.TS, Viện trưởng Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ, Bộ KH&CN Uỷ viên BCH
33 Vũ Quốc Huy TS, Phó trưởng phòng đào tạo, Trường Đại học Việt – Đức
34 Trần Tuấn Linh ThS, Trưởng phòng KHCNMT, Cục Hàng không
35 Lương Thị Xuân Giám đốc Công ty cổ phần Triển lãm hàng không Việt Nam VAE
36 Nguyễn Đăng Minh TS, nguyên Trưởng phòng NC VT-ĐT, VKTQS PK-KQ, Trưởng khoa CNTT-Điện tử-Viễn thông, ĐH Hòa Bình; Phó Giám đốc Trung tâm ATSEC VASA. Uỷ viên BCH
37 Bùi Trung Ngọc TS, Giám đốc Công ty ICOM
38 Phạm Trịnh Phương ThS, Tổng Giám đốc Công ty CP Ngôi Sao Việt
39 Vũ Việt Phương ThS, P. TGĐ Trung tâm Vũ trụ Quốc gia Uỷ viên BCH
40 Trần Hồng Quang Giám đốc điều hành Công ty tư vấn chiến lược HQBC
41 Võ Tá Quế Thiếu tướng, TS, Nguyên Phó Chủ nhiệm TCKT- Bộ QP Uỷ viên BCH
42 Vũ Đình Quý PGS. TS, Chủ nhiệm Bộ môn kỹ  thuật  Hàng không-Vũ trụ, ĐHBK HN Ủy viên BCH, P. Tổng thư ký, Tổng biên tập website VASA
43 Đặng Ngọc Thanh PGS.TS, Trưởng phòng Sau đại học, Học viện Kỹ thuật QS Uỷ viên BCH
44 Phạm Ngọc Thanh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ HK Thăng Long Uỷ viên BCH
45 Nguyễn Văn Thao TS, Tổng Giám đốc Trung tâm phát triển CNC, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN Uỷ viên BCH
46 Nguyễn Thao KS, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Hàng không (AESC) Uỷ viên BCH
47 Nguyễn Bá Thảo Đại tá, TS, Trưởng phòng đào tạo, Học viện Phòng không – Không quân Uỷ viên BCH
48 Doãn Hà Thắng Chánh VP Ủy ban Vũ trụ
49 Nguyễn Trường Thắng TS, Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin, Viện HL KH&CN VN
50 Nguyễn Chí Hiếu Đại tá, TS, Trưởng khoa Vô tuyến điện tử viễn thông, Học viện Kỹ thuật Quân sự
51 Nguyễn Hữu Trung PGS.TS, Bộ môn Điện tử Hàng không-Vũ trụ, ĐH Bách Khoa Hà Nội Uỷ viên BCH
52 Vương Anh Trung Phó Trưởng  Khoa kỹ thuật Hàng không, HV PK-KQ
53 Hoàng Anh Tú Trưởng Khoa kỹ thuật Hàng không, Học viện PK-KQ Uỷ viên BCH
54 Vũ Mạnh Tuấn Đại tá, TS,Viện trưởng Viện Tên lửa, Viện KHCNQS, BQP
55 Phạm Gia Vinh GĐ Công ty TNHH Đông Giang
56 Nguyễn Văn Vương TS, Giám đốc Công ty TNHH FIXCOM Ủy viên BCH, Trưởng VP VASA tại Đà Nẵng