Hướng dẫn viết bài cho VASA

Bạn có thể tham gia viết bài đóng góp cho VASA theo các cách sau:

Bạn có thể trực tiếp đăng bài trên VASA khi là thành viên của VASA.(Ban biên tập sẽ duyệt và chỉnh sửa bài đăng nếu cần)

Đăng ký thành viên tại đây.

Tham khảo Hướng dẫn viết bài trên VASA tại đây.

Bạn có thể gửi bài viết tới địa chỉ Email: editor@vasa.com.vn. Ban biên tập sẽ duyệt và đăng bài.

Hoạt động hội VASA

Anh hùng Phạm Tuân
Chủ tịch danh dự Hội vasa

Trung tướng PHẠM TUÂN

Chủ tịch danh dự Hội VASA

  • Phi công Vũ trụ

  • Anh hùng LLVTND

  • Anh hùng Liên Xô

  • Anh hùng Lao động

  • Người Việt Nam đầu tiên bay vào không gian khám phá Vũ trụ

BAN LÃNH ĐẠO HỘI VASA

Nhiệm kỳ 2020-2025

PGS. TS Phạm Ngọc Lãng
Chủ tịch hội VasA

Thượng tướng Võ Văn Tuấn
Phó Chủ tịch thường trực hội VasA

GS. TSKH Nguyễn Đức Cương
Phó Chủ tịch hội VasA

GS. TSKH Nguyễn Khoa Sơn
Phó Chủ tịch hội VasA

ĐĂNG KÝ THAM GIA VASA

Hội Hàng không Vũ trụ Việt Nam (VASA) luôn chào đón các thành viên mới.

Đăng ký thành viên VASA, tại đây.

Các mục tiêu lớn trong hoạt động của Hội Hàng không – Vũ trụ Việt Nam trong 5 năm tới đã được thông qua tại Đại hội lần thứ 4 là:

  • Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của Hội, đưa các hoạt động của Hội đi vào chiều sâu, thiết thực, có hiệu quả.
  • Triển khai có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của tình hình thực tiễn đặt ra đối với lĩnh vực Hàng không – Vũ trụ ở Việt Nam và xu thế phát triển trên thế giới.
  • Tập hợp, quy tụ, tạo điều kiện thuận lợi, tốt nhất cho các hội viên tập thể và cá nhân phát huy tiềm năng, năng lực đóng góp cho sự phát triển của Hàng không – Vũ trụ nước nhà bằng các hoạt động và sản phẩm cụ thể.
  • Đẩy mạnh hợp tác trong nước và hợp tác quốc tế về lĩnh vực Hàng không – Vũ trụ để tranh thủ, tiếp nhận những thành tựu khoa học, công nghệ về Hàng không – Vũ trụ tiên tiến trên thế giới.
  • Ưu tiên, thúc đẩy lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng Hàng không – Vũ trụ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt đối với các lĩnh vực kinh tế trọng điểm, lĩnh vực an ninh, quốc phòng.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI