Hướng dẫn viết bài cho VASA

Bạn có thể tham gia viết bài đóng góp cho VASA theo các cách sau:

Bạn có thể trực tiếp đăng bài trên VASA khi là thành viên của VASA.(Ban biên tập sẽ duyệt và chỉnh sửa bài đăng nếu cần)

Đăng ký thành viên tại đây.

Tham khảo Hướng dẫn viết bài trên VASA tại đây.

Bạn có thể gửi bài viết tới địa chỉ Email: editor@vasa.com.vn. Ban biên tập sẽ duyệt và đăng bài.

Viết bài trên VASA:

Khi bạn đã ĐĂNG KÝ và trở thành thành viên của VASA, bạn có thể viết bài trên trang web https://vasa.com.vn.

Để viết bài, bạn cần ĐĂNG NHẬP (LOGIN) để truy cập vào Trang quản trị TÁC GIẢ.

  • Tại Trang quản trị, Truy cập vào Bài viết> Viết bài mới --> Để bắt đầu viết bài mới cho VASA.
Truy cập vào Bài viết> Viết bài mới --> Để bắt đầu viết bài mới cho VASA.
  • Thêm Tiêu đềNội dung của bài viết.
Thêm Tiêu đề và Nội dung của bài viết.
  • Chọn chuyên mục cho bài viết (Một bài viết có thể nằm trong nhiều chuyên mục)
Chọn chuyên mục cho bài viết (Một bài viết có thể nằm trong nhiều chuyên mục)
  • Thêm Thẻ (Tag) cho bài viết: Thẻ (tag) chính là các từ khóa chính liên quan đến bài viết.
Thêm Thẻ (Tag) cho bài viết: Thẻ (tag) chính là các từ khóa chính liên quan đến bài viết.
  • Đăng bài viết nếu đã xong hoặc Lưu nháp để hoàn thiện, bổ sung sau.
Đăng bài viết nếu đã xong hoặc Lưu nháp để hoàn thiện sau.

Bạn có thể cập nhật bài viết sau khi đã đăng.