NASA’s #Moon2Mars UpdateIn an address from Kennedy Space Center on March 11, 2019, NASA Administrator Jim Bridenstine shares the work underway to return astronauts to the Moon …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *