NASA and JAXA ISS Astronauts Congratulate ‘Gravity’ on Academy AwardsAboard the International Space Station, NASA Astronauts Mike Hopkins and Rick Mastracchio and JAXA Astronaut Koichi Wakata congratulate the filmmakers and actors of the Academy Award-winning film “Gravity” on their achievement.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *