Expedition 48 49 Crew Docks to the Space StationAfter launching on July 7 in their Soyuz spacecraft from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan, Expedition 48-49 Soyuz Commander Anatoly Ivanishin of …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *