Doanh nghiệp tăng giá mua vàng 300.000 đồngMỗi lượng vàng miếng SJC sáng nay được doanh nghiệp tăng giá mua vài trăm nghìn đồng lên 45,8 triệu còn giá bán giữ nguyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *