ISS Crew Discusses Life in SpaceAboard the International Space Station, the new Expedition 43 Commander Terry Virts of NASA and Flight Engineer Samantha Cristoforetti of ESA (European …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *