Thư của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam nhân ngày 18/5, Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam

Xin trân trọng đăng tải Thư của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhân ngày 18/5, Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *