Tag Archives: viễn thám

Xây dựng cơ sở dữ liệu phát triển công nghệ viễn thám

Xây dựng cơ sở dữ liệu phát triển công nghệ viễn thám

Việc tạo dựng “hệ sinh thái thông tin” trong công nghệ viễn thám Việt Nam được coi là nhiệm vụ quan trọng cho ngành hàng không – vụ trụ giai đoạn tới. Nhiệm vụ đẩy mạnh công nghệ viễn thám phục vụ lĩnh vực công nông nghiệp, du lịch được nhấn mạnh tại Đại hội […]