Tag Archives: pha rung

Phát hiện phá rừng trồng cần sa nhờ ảnh viễn thám

Áp dụng công nghệ ảnh viễn thám, kiểm lâm phát hiện kịp thới các điểm phá rừng, trong đó có mục đích trồng cần sa, ở vùng đồi núi hiểm trở. Giữa tháng 5, sau gần một ngày băng rừng, dò theo tọa độ vệ tinh, Hạt kiểm lâm liên huyện Hàm Tân – La […]