Tag Archives: tham luận

Huy động tối đa nguồn lực của toàn xã hội trong việc ứng dụng Công nghệ vũ trụ

Huy động tối đa nguồn lực của toàn xã hội trong việc ứng dụng Công nghệ vũ trụ

Tham luận của Ông Phạm Gia Vinh, Chủ tịch công ty Nghiên cứu và Phát triển công nghệ Đông Giang tại Đại hội VASA lần thứ 4, ngày 07/11/2020. Ông Phạm Gia Vinh, Chủ tịch công ty Nghiên cứu và Phát triển công nghệ Đông Giang trình bày tham luận tại Đại hội Kính thưa […]

VIỄN THÁM VIỆT NAM HIỆN TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG TRONG THỜI GIAN TỚI TRONG KHUÔN KHỔ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VŨ TRỤ

VIỄN THÁM VIỆT NAM HIỆN TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG TRONG THỜI GIAN TỚI TRONG KHUÔN KHỔ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VŨ TRỤ

Tham luận của TS. Nguyễn Xuân Lâm, Thành viên Ban chủ nhiệm Chương trình Công nghệ Vũ trụ Quốc Gia trình bày tại Đại hội VASA lần thứ IV, 07/11/2020. Viễn thám là một cấu phần không thể tách rời của công nghệ vũ trụ. Nhận thức được tầm quan trọng của công nghệ vũ […]

Ngành hàng không và Hội Hàng không – Vũ trụ

Ngành hàng không và Hội Hàng không – Vũ trụ

Xin trân trọng giới thiệu bài Tham luận “Ngành hàng không và Hội Hàng không – Vũ trụ” do TS. Trình Mạnh Hòa, Ủy viên BCH VASA, Giám đốc Trung tâm tư vấn, công nghệ và dịch vụ hàng không trình bày tại Đại hội lần thứ IV Hội Hàng không Vũ trụ Việt Nam, […]