Tag Archives: Story Time from Space

“Kể chuyện từ vũ trụ” khuyến khích trẻ em đọc sách

Với mục đích khuyến khích trẻ em đọc sách và tìm hiểu về khoa học, từ năm 2014, tổ chức phi lợi nhuận Global Space Education Foundation (GSEF) liên kết với các phi hành gia trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) đã cho ra đời dự án “Kể chuyện từ vũ trụ” (Story Time […]