Tag Archives: Lunar Embassy Corp

Hơn 7,5% bề mặt Mặt Trăng đã có chủ

Mặc dù hiện tại vẫn chưa có luật quy định về việc sở hữu đất đai trên vũ trụ và vẫn chưa tìm được bằng chứng cho thấy có khả năng sống sót tại một nơi ngoài Trái đất, nhưng anh chàng Dennis Hope đến từ Nevada, Mỹ cho biết, công ty của ông đã […]