Tag Archives: lịch sử

CÂU CHUYỆN VỀ: NGÀNH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM (Phần 1)

PHẦN I: GIAI ĐOẠN 1956 – 1975 Hàng không dân dụng Việt Nam bắt đầu như thế nào? Đã hình thành được bao nhiêu năm? Quá trình phát triển của ngàng Hàng không dân dụng nước ta trong những năm qua? Bài viết này sẽ tóm tắt khái quát lịch sử ra đời và quá […]