Tag Archives: đĩa bay thám hiểm mặt trăng

Thiết kế đĩa bay thám hiểm Mặt Trăng

Robot hình tròn dẹt của MIT tận dụng điện trường tự nhiên của Mặt Trăng để bay lên, tiêu thụ rất ít năng lượng khi hoạt động. Nhóm nhà khoa học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) phát triển mẫu robot thám hiểm mới có hình tròn độc đáo và bay lơ lửng nhờ điện […]