Tag Archives: Cuộc thi máy bay mô hình

DỰ THẢO TÓM TẮT Ý TƯỞNG TỔ CHỨC “THI CHẾ TẠO – TRÌNH DIỄN PHƯƠNG TIỆN BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI – VIỆT NAM LẦN THỨ I”

DỰ THẢO TÓM TẮT Ý TƯỞNG TỔ CHỨC “THI CHẾ TẠO – TRÌNH DIỄN PHƯƠNG TIỆN BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI – VIỆT NAM LẦN THỨ I” Viết tắt là: ROBOTBAY  Các cơ quan đồng tổ chức: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đài Truyền hình Việt Nam VTV Hội Hàng không […]