Tag Archives: công nghệ vũ trụ

Những thách thức và cơ hội hiện tại đối với công nghệ hàng không vũ trụ

Tác giả: Guglielmo S. Aglietti Khoa Cơ khí, Đại học Auckland, Auckland, New Zealand (dịch bởi TS. Nguyễn Quang, Cơ quan phát triển Liên Hợp Quốc) Nhập Đề Với việc phóng tàu vũ trụ Sputnik vào không gian năm 1957 và sự khởi đầu sau đó của kỷ nguyên hàng không vũ trụ, một mặt, […]