Tag Archives: Ảnh chụp hố đen

Cập nhật ảnh chụp đầu tiên về hố đen

Ảnh chụp hố đen sau khi xử lý ánh sáng phân cực cung cấp cái nhìn rõ hơn về cách từ trường hoạt động gần vật thể. Vào năm 2019, hệ thống Kính viễn vọng Chân trời Sự kiện (EHT) đã chụp được hình ảnh đầu tiên về một hố đen, nằm ở trung tâm của thiên […]