Super-Typhoon Haiyan Seen From International Space StationOn Friday Nov. 8, external cameras on the International Space Station captured views of Super-Typhoon Haiyan which struck the central Philippines municipality of Guiuan at the southern tip of the province of Eastern Samar with a force equivalent to a Category 5 hurricane.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *