NASA TV Presents: Inside the ISS – December 2014A look inside the life, science and adventure of being an astronaut aboard the International Space Station.

www.nasa.gov/mission_pages/station

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *