Mỹ triển khai oanh tạc cơ khắp toàn cầuMỹ điều 6 oanh tạc cơ B-2 và B-52 tới châu Âu và Thái Bình Dương, trong khi máy bay B-1 diễn tập ở Biển Đông và Hoa Đông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *