Dừng lập thêm hãng bay mớiThị trường hàng không chưa biết khi nào mới phục hồi nên Bộ Giao thông Vận tải sẽ dừng xem xét việc lập thêm hãng bay mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *