Mỹ điều tiêm kích F-22 giám sát oanh tạc cơ NgaTiêm kích tàng hình F-22 Mỹ được triển khai giám sát máy bay Tu-95MS Nga trên không phận quốc tế giữa hai nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *