Lầu Năm Góc lập lực lượng điều tra UFOLầu Năm Góc đang thành lập một lực lượng mới điều tra các hiện tượng UFO mà máy bay quân sự Mỹ phát hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *