Căn cứ Mỹ ngập trong nước lũCăn cứ không quân Scott tại bang Illinois bị lụt do mưa lớn hôm 12/8, nước lũ tràn vào một số văn phòng cùng nhà chứa máy bay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *