International Space Station Expedition 41 Astronaut Crew Lands Safely in KazakhstanExpedition 41 Commander Max Suraev of the Russian Federal Space Agency (Roscosmos), NASA Flight Engineer Reid Wiseman and Flight Engineer …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *