Hurricane Michael from Space on October 10Cameras outside the International Space Station capture views of Hurricane Michael at 12:58 p.m. EDT Oct. 10 from an altitude of 255 miles as the storm makes landfall as a major hurricane over the Florida panhandle. Download: https://go.nasa.gov/2yeePqK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *