Đi thuyền vượt Đại Tây Dương về nước giữa Covid-1925 học sinh trung học từ Cuba vượt Đại Tây Dương về nước bằng thuyền buồm, do các hãng hàng không ngừng bay vì Covid-19. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *