Đề xuất cấm cửa hàng không thiết yếu mở cửa trước 9h


Để giảm mật độ giao thông vào giờ cao điểm sáng, thành phố đề xuất cấm cửa hàng không thiết yếu mở cửa trước 9h hàng ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *