Dàn khí tài Nga luyện tập Duyệt binh Chiến thắngHơn 200 khí tài cơ giới và 75 máy bay luyện tập tại các thao trường gần Moskva, chuẩn bị cho lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ngày 24/6.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *