Chênh lệch mua bán vàng thu hẹpDoanh nghiệp sáng nay điều chỉnh tăng chiều mua nhưng giảm chiều bán ra khiến chênh lệch hai chiều thu hẹp về quanh 400.000 đồng. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *