Category Archives: Hoạt động Hội VASA

Tin tức về hoạt động Hội Hàng không Vũ trụ Việt Nam.

Space Is Hard

Space travel is hard and unforgiving, but we have never been more ready to meet the unknown. Team members from NASA’s #Artemis program share the risks and rewards of this next era of exploration. Artemis will push the boundaries of human exploration and send the first woman and next man to the Moon by 2024, […]

We Are Going

We are going to the Moon, to stay, by 2024. And this is how. Special thanks to William Shatner for lending his voice to this project. About NASA’s Moon to Mars plans: https://www.nasa.gov/specials/moon2mars/ Credit: NASA This video is available for download from NASA’s Image and Video Library: https://images.nasa.gov/details-NHQ_2019_0514_WeAreGoing.html

How We Are Going to the Moon – 4K

While Apollo placed the first steps on the Moon, Artemis opens the door for humanity to sustainably work and live on another world for the first time. Using the lunar surface as a proving ground for living on Mars, this next chapter in exploration will forever establish our presence in the stars. ✨ We are […]

We Are NASA

We’ve taken giant leaps and left our mark in the heavens. Now we’re building the next chapter, returning to the Moon to stay, and preparing to go beyond. We are NASA – and after 60 years, we’re just getting started. Special thanks to Mike Rowe for the voiceover work. This video is available for download […]

Hiện tượng đau chi cụt: Tồn tại cơ thể người ở không gian khác?

Cơ thể con người tại không gian khác hay cơ thể vô hình là một giả thuyết tuy bí ẩn nhưng ngày càng được các nhà khoa học ủng hộ sau hàng loạt sự kiện khó hiểu đối với các bệnh nhân đã được cắt bỏ bộ phận nào đó, mà cụ thể là hiện […]

Sức mạnh của AI là “quá nguy hiểm” trong tay Google hay TQ

Sức mạnh của AI (trí tuệ nhân tạo) là “quá nguy hiểm” khi được kiểm soát bởi bất kỳ “một đối tượng nào, dù cho đó là chính phủ hay công ty,” Tiến sĩ Robert Epstein, nhà tâm lý học cấp cao tại Viện Nghiên cứu về Hành vi và Công nghệ Hoa Kỳ, cho […]