Ảnh chụp nhóm nghiên cứu sinh tốt nghiệp phó Tiến sĩ KHKT Học viện kỹ thuật không quân Giu côp xki năm 1987

Ảnh chụp nhóm nghiên cứu sinh tốt nghiệp phó Tiến sĩ KHKT Học viện kỹ thuật không quân Giu côp xki năm 1987. Trưởng khoa, Trung tướng, 2 lần Anh hùng Liên Xô trao quà lưu niệm.
Ảnh chụp nhóm nghiên cứu sinh tốt nghiệp phó Tiến sĩ KHKT Học viện kỹ thuật không quân Giu côp xki năm 1987. Trưởng khoa, Trung tướng, 2 lần Anh hùng Liên Xô trao quà lưu niệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *