VNI ra mắt sản phẩm bảo hiểm Covid-19Sản phẩm bảo hiểm “Chiến thắng Covid” nhằm chia sẻ rủi ro, đảm bảo hỗ trợ tài chính cho khách hàng không may nhiễm Covid-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *