Vinhomes lãi 6 tháng tăng 13%Nửa đầu năm nay, doanh thu hợp nhất quy đổi của Vinhomes đạt hơn 35.600 tỷ đồng với lợi nhuận trước thuế trên 15.000 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *