Việt Nam đề xuất ASEAN nghiên cứu 'du lịch cầu hàng không'Đại diện đoàn Việt Nam đề nghị ASEAN nghiên cứu khái niệm “du lịch cầu hàng không”, hình thành việc di chuyển an toàn trong khu vực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *