Việt Nam đề xuất ASEAN nghiên cứu ‘du lịch cầu hàng không’

[ad_1]

Đại diện đoàn Việt Nam đề nghị ASEAN nghiên cứu khái niệm “du lịch cầu hàng không”, hình thành việc di chuyển an toàn trong khu vực.
[ad_2]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *