Trump: Warren Buffett sai khi bán sạch cổ phiếu hàng khôngDonald Trump nói Warren Buffett đã “đúng cả đời, nhưng đôi khi cũng mắc sai lầm khi bán hết cổ phiếu ngành hàng không”. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *