Trump: Warren Buffett sai khi bán sạch cổ phiếu hàng không

[ad_1]

Donald Trump nói Warren Buffett đã “đúng cả đời, nhưng đôi khi cũng mắc sai lầm khi bán hết cổ phiếu ngành hàng không”. 
[ad_2]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *