Trinh sát cơ Mỹ tiếp dầu trước mũi tiêm kích NgaTrinh sát cơ RC-135 tiếp liệu trên không từ máy bay KC-135 Mỹ dưới sự giám sát của tiêm kích Su-30SM Nga trên không phận quốc tế ở Biển Đen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *