Tìm thấy 80 thi thể sau vụ rơi máy bay PakistanPakistan tìm thấy 80 thi thể tại hiện trường máy bay PK 8303 rơi, trong đó 17 người đã được nhận diện, số người chết có thể còn tăng cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *