Tiêm kích tiếp nhiên liệu gần bão sétTiêm kích F/A-18 nhận hàng trăm lít nhiên liệu mỗi phút từ máy bay KC-130 khi bay ngang một cơn bão sét trong đêm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *