Tag Archives: tốc độ bội thanh

Bí mật về những chuyến bay bội siêu thanh vào vũ trụ

Các nhà nghiên cứu vừa tái tạo một vụ nổ được kích hoạt liên tục trong điều kiện phòng thí nghiệm, cho phép tiến gần thêm một bước đến viễn cảnh phóng tàu vũ trụ ở tốc độ bội siêu thanh. Hiện tượng kích nổ dây chuyền và liên tục từng xảy ra trên thực […]