Tag Archives: nhà máy phát điện không gian

‘Phóng điện’ từ vũ trụ xuống trái đất, điều viễn tưởng đang thành hiện thực

Giới khoa học vừa đạt bước tiến mới trong tham vọng truyền điện mặt trời từ không gian xuống bất cứ vị trí nào trên mặt đất. Mô phỏng thiết bị truyền điện từ không gian xuống trái đất USNRL Các nhà khoa học làm việc cho dự án của Bộ Quốc phòng Mỹ vừa […]