Tag Archives: Europa Clipper

Tên lửa SpaceX sẽ chở tàu NASA tới mặt trăng sao Mộc

NASA chọn SpaceX để phóng tàu tới mặt trăng Europa của sao Mộc trong thông báo hôm 24/7, đánh dấu thắng lợi lớn của công ty trong nỗ lực tiến sâu vào hệ Mặt Trời. Nhiệm vụ Europa Clipper sẽ phóng vào tháng 10/2024 bằng tên lửa Falcon Heavy từ Trung tâm vũ trụ Kennedy […]