Tag Archives: ĐSQ Liên Xô

Kế hoạch Mỹ đào hầm do thám đại sứ quán Liên Xô

Mỹ tốn hàng triệu USD để đào hầm do thám ngay dưới đại sứ quán Liên Xô ở Washington trong thập niên 1970, nhưng lại thất bại. Thời Chiến tranh Lạnh, tình báo Mỹ và Liên Xô liên tục chơi trò “mèo vờn chuột” trong hoạt động do thám lẫn nhau, với nhiều chiến dịch […]