Tag Archives: Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trụ

Mỹ lập lực lượng ‘đổ bộ không gian’

Quân chủng Vũ trụ Mỹ thành lập Bộ chỉ huy Thủy quân lục chiến Vũ trụ, phụ trách hoạt động trong không gian có độ cao từ 100 km trở lên. Bộ chỉ huy Thủy quân Lục chiến Vũ trụ (MARFORSPACE), thuộc Bộ tư lệnh Không gian mạng Thủy quân Lục chiến, được tướng David […]