Tag Archives: black hole

Quá trình hố đen ‘xé rách’ ngôi sao

Phòng thí nghiệm gia tốc hạt ở Hamburg – DESY, vừa chia sẻ đồ họa cho thấy hố đen có thể phá hủy một ngôi sao nhanh tới mức nào. Ngôi sao bị hố đen phá hủy. Video: DESY. Tương tác giữa hố đen và ngôi sao còn được gọi là rối loạn thủy triều sao […]