Tag Archives: BBC

Korolev, thiên tài trong cuộc đua chinh phục vũ trụ của Liên Xô

26 tháng 5 2021 NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES Liên Xô khi đó không có trong tay công nghệ tân tiến như Nasa – thế nhưng điều này không hề cản bước họ vượt mặt Hoa Kỳ trong cuộc chạy đua khám phá không gian. Dưới đây là cách họ đã làm nên kỳ tích. Trong […]

Korolev, thiên tài trong cuộc đua chinh phục vũ trụ của Liên Xô

Liên Xô khi đó không có trong tay công nghệ tân tiến như Nasa – thế nhưng điều này không hề cản bước họ vượt mặt Hoa Kỳ trong cuộc chạy đua khám phá không gian. Dưới đây là cách họ đã làm nên kỳ tích. Trong vài ngày sau khi trở về Trái Đất, […]

Vụ Nổ lớn, Hố Đen và những bí ẩn của Vũ trụ

NGUỒN HÌNH ẢNH,OTHER Câu chuyện được chấp nhận rộng rãi là Vũ trụ có sự khởi sinh, tồn tại, rồi kết thúc. Bắt đầu với Vụ Nổ lớn (Big Bang) hồi 13,8 tỷ năm trước, khi Vũ trụ còn rất nhỏ, nóng và đặc. Vũ trụ của chúng ta ra đời từ Vụ Nổ lớn? […]